• Over CVO TSM

  • Onze missie

CVO TSM is een LEER-PARTNER
die mensen samenbrengt
om vanuit een gedeelde passie
met en van elkaar te leren
over vakgebieden, generaties en culturen heen.

CVO TSM is een LERENDE GEMEENSCHAP
die voeling houdt met de veranderingen in de maatschappij
om op basis daarvan te innoveren, te experimenteren
en zichzelf voortdurend bij te stellen.

CVO TSM is een CENTRUM voor VOLWASSENENONDERWIJS
dat vanuit een brede kijk op zowel formeel als informeel leren
iedere cursist de kans geeft om zich
levenslang en levensbreed te ontplooien
in tal van situaties
binnen hobby of beroep en in functie van zijn of haar maatschappelijke rol(len).

CVO TSM, waar passies elkaar ontmoeten